Đã thông quan lô hàng thiết bị y tế của Công ty Đại Gia Đình Phương Đông

Lô hàng của Công ty TNHH thiết bị chăm sóc y tế Đại Gia Đình Phương Đông đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông quan ngày 17-11.

Trước đó, ngày 28-10, Công ty TNHH thiết bị chăm sóc y tế Đại Gia Đình Phương Đông (Hà Nội) có văn bản gửi Tổng cục Hải quan phản ánh, ngày 23-8, Tổng cục Hải quan có kết quả phân loại hàng hóa đối với lô hàng nhập khẩu của doanh nghiệp (Dụng cụ làm sạch miệng và mũi- có mã HS 8424.89.10).

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp mang thông báo kết quả phận loại này đến xuất trình tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II (nơi doanh nghiệp mở tờ khai) để làm thủ tục thông quan cho lô hàng nhưng chưa được thông quan hàng hóa.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 21-11, trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II cho biết, khi có kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan (như đề cập ở trên), lô hàng của doanh nghiệp có sự thay đổi về thuế suất thuế Nhập khẩu (từ 0% như khai báo ban đầu của doanh nghiệp lên mức 7%).

Do đó, công chức Hải quan đã phản hồi trên hệ thống và đề nghị doanh nghiệp khai báo bổ sung và nộp đủ số thuế theo quy định (tăng thêm hơn 14 triệu đồng). Tuy nhiên, khi đến làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp chưa cập nhật hệ thống để xem hướng dẫn của cơ quan Hải quan và chưa thực hiện khai báo bổ sung, chưa nộp thuế, do đó, cơ quan Hải quan chưa thể thông quan.

Ngày 17-11, khi doanh nghiệp khai báo bổ sung và nộp đủ số thuế theo quy định (tổng số thuế sau khi điều chỉnh hơn 39 triệu đồng), Chi cục đã tiến hành thông quan lô hàng.

T.Bình