Đa số người nghèo mưu sinh quanh các trạm biến áp nguy hiểm

Cuộc sống khó khăn, nhiều người nghèo phải chấp nhận kiếm kế sinh nhai quanh các trạm biến áp đầy nguy hiểm

Đa số người nghèo mưu sinh quanh các trạm biến áp nguy hiểm - Ảnh 1

Tại các trạm biến áp, trụ điện luôn có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm điện giật.

Đa số người nghèo mưu sinh quanh các trạm biến áp nguy hiểm - Ảnh 2

Tuy nhiên có rất ít trạm biến áp được rào chắn để giữ an toàn cho người đi bộ.

Đa số người nghèo mưu sinh quanh các trạm biến áp nguy hiểm - Ảnh 3

Nhiều trạm biến áp dựng ngay sát trước cửa nhà người dân.

Đa số người nghèo mưu sinh quanh các trạm biến áp nguy hiểm - Ảnh 4

Trạm biến áp này từng xảy ra vụ việc gây giật điện cho 2 công nhân.

Đa số người nghèo mưu sinh quanh các trạm biến áp nguy hiểm - Ảnh 5

Những khoảng trống dưới chân trạm biến áp được người dân tận dụng để buôn bán lặt vặt như hàng quán nước, vá săm xe máy, đánh chìa khóa...

Đa số người nghèo mưu sinh quanh các trạm biến áp nguy hiểm - Ảnh 6

Đa số người nghèo mưu sinh quanh các trạm biến áp nguy hiểm - Ảnh 7

Đa số người nghèo mưu sinh quanh các trạm biến áp nguy hiểm - Ảnh 8

Đa số người nghèo mưu sinh quanh các trạm biến áp nguy hiểm - Ảnh 9

Một tủ điện mới đang lắp đặt dở dang với cảnh báo nguy hiểm, điện có thể giật gây tử vong.

Đa số người nghèo mưu sinh quanh các trạm biến áp nguy hiểm - Ảnh 10

Đa số người nghèo mưu sinh quanh các trạm biến áp nguy hiểm - Ảnh 11