Đa số giao dịch địa ốc thanh toán bằng tiền đồng

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 2-10, trao đổi với PV Báo SGGP, nhiều trung tâm giao dịch địa ốc cho biết: Hai tuần qua, khi giá vàng biến động liên tục theo chiều hướng tăng, hầu hết các giao dịch địa ốc thành công đều thanh toán bằng tiền đồng; khác với thời điểm một tháng trước đây các giao dịch bằng vàng tăng khoảng 40%

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2007/10/123561