Đa số ĐBQH đồng tình với việc tiếp tục giảm 2% thuế VAT

Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT), đa số các ĐBQH đồng tình sẽ tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế này, góp phần làm tăng tổng cầu, kích thích tiêu dùng, giúp doanh số bán lẻ tăng, từ đó giúp tăng thu ngân sách.

Nhiều ĐBQH đề nghị nên kéo dài thời gian giảm 2% thuế VAT, có thể đến hết năm 2025.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến cũng đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn về khả năng đạt được mục tiêu kích cầu tiêu dùng khi ban hành và thực thi chính sách này.

Theo thống kê từ Chính phủ, hơn 47.000 tỷ đồng là số tiền người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được. Nhưng đây cũng là con số mà ngân sách sẽ giảm thu trong năm 2024, nếu chính sách giảm 2% VAT được kéo dài đến hết năm. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc giảm 2% thuế VAT cùng các giải pháp thuế, phí, lệ phí khác sẽ tạo điều kiện giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tạo thêm việc làm, từ đó nuôi dưỡng nguồn thu./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/da-so-dbqh-dong-tinh-voi-viec-tiep-tuc-giam-2-thue-vat-225984.htm