Đá quý và kim loại quý ồ ạt đổ về Việt Nam

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, kim ngạch nhập khẩu tháng 6 ước khoảng 546 triệu USD, tăng 8,4% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm ước đạt 284 triệu USD, tăng 33,8%.

Chiều nay (7/7), Bộ Công Thương đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ về tình hình hoạt động tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2014.
Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng tốt

Theo số liệu của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu tháng 6 năm 2014 ước đạt 12,1 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 70,88 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 23,05 tỷ USD, tăng 11,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 47,83 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ.
Đối với kim ngạch nhập khẩu, tháng 6 năm 2014 ước đạt 12,3 tỷ USD, giảm 3,7% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch nhập khẩu ước khoảng 69,56 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 30,26 tỷ USD, tăng 10,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 39,3 tỷ USD, tăng 11,6%.
Như vậy, nhập siêu tháng 6 năm 2014 ước khoảng 200 triệu USD, bằng 1,7% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 6 tháng, cả nước xuất siêu ước khoảng 1,32 tỷ USD, bằng khoảng 1,9% kim ngạch xuất khẩu.

Kim ngạch nhập khẩu một số nhóm hàng như đá quý, kim loại quý có mức tăng khá cao so với cùng kỳ. Ảnh minh họa

Đánh giá về tình hình xuất nhập khẩu trong 6 tháng qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong những tháng đầu năm vừa qua, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực này tăng 11,5%, kim ngạch nhập khẩu tăng 10,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2013 tăng tương ứng 1,1% và 4,9%).
Cũng theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến, trong những tháng qua đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chung khi hầu hết các mặt hàng đều có kim ngạch tăng. Kim ngạch của nhóm này tăng 15,8% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 71,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia công, xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng khá (tăng 10,5%), chiếm tỷ trọng 88,5% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhiều nhóm hàng nguyên liệu được đẩy mạnh lượng nhập khẩu khi giá nhập khẩu có xu hướng giảm.
“Nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế nhập khẩu được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu một số nhóm hàng như đá quý, kim loại quý và sản phẩm, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ cũng có mức tăng khá cao so với cùng kỳ”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói.
Hàng xa xỉ vẫn tăng mạnh

Theo chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong 6 tháng qua, nhóm hàng cần nhập khẩu tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Bằng chứng, kim ngạch nhập khẩu tháng 6 ước khoảng 10,83 tỷ USD, giảm 4,9% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước khoảng 61,53 tỷ USD, chiếm 88,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 10,5% so với cùng kỳ.
Tính chung 6 tháng, trừ hạt điều có kim ngạch nhập khẩu ước giảm 8,5% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu nhiều mặt hàng nông, thủy sản tăng so với cùng kỳ do lượng nhập khẩu tăng mạnh trong khi giá nhập khẩu giảm. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu thủy sản tăng 73,9%; ngô tăng 88,1% (do lượng tăng 142,7%); đậu tương tăng 21,3%; lúa mỳ tăng 12,2%.
Thông tin của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho thấy, những mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn là máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước 10,5 tỷ USD (tăng 22,2%), tiếp đến là máy tính, điện tử, linh kiện ước 8,5 tỷ USD (tương đương cùng kỳ), vải các loại ước 4,6 tỷ USD (tăng 17,9%), điện thoại và linh kiện ước 3,5 tỷ USD (tăng 6,1%),...
Riêng về nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 6 ước khoảng 546 triệu USD, tăng 8,4% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước khoảng 2,85 tỷ USD, chiếm 4,1% tỷ trọng nhập khẩu và tăng 11,8% so với cùng kỳ.
Ngoại trừ linh kiện phụ tùng xe máy ước đạt 184 triệu USD, giảm 26,5% so với cùng kỳ và phế liệu sắt thép ước 607 triệu USD, giảm 8,4% so với cùng kỳ, các mặt hàng khác trong nhóm đều có tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô ước đạt 930 triệu USD, tăng 25,7%; nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm ước đạt 284 triệu USD, tăng 33,8%.
Đối với nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 6 ước khoảng 380 triệu USD, tăng 4,3% so với tháng trước và giảm 19,4% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu nhóm này ước khoảng 2,73 tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ.
Tính chung 6 tháng đầu năm, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ước đạt 139 triệu USD, tăng 32,7% về lượng và tăng 70,2% về trị giá so với cùng kỳ; nhập khẩu điện thoại di động ước đạt 491 triệu USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Minh Hường