ĐÀ NẴNG YÊU CẦU NGƯỜI DÂN KHÔNG RA KHỎI NHÀ KHI KHÔNG CẦN THIẾT

    Do diễn biến dịch phức tạp trong ít ngày qua, bắt đầu từ 12 giờ ngày 22.7, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng dịch mạnh hơn, tạm dừng hoạt động giao nhận hàng hóa, như: shipper, Grab, xe kinh doanh dưới 9 chỗ ngồi.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2021/7/da-nang-yeu-cau-nguoi-dan-khong-ra-khoi-nha-khi-khong-can-thiet/555689