ĐÀ NẴNG: VẬN ĐỘNG NGƯ DÂN THAM GIA BẦU CỬ ĐÚNG NGÀY 23/5

  Quốc Hội
  41 liên quanGốc

  Công tác chuẩn bị bầu cử đang được Ủy ban bầu cử các cấp thành phố Đà Nẵng triển khai khẩn trương, tập trung vận động, tuyên truyền cho nhân dân, trong đó đối với ngư dân – những người thường xuyên hoạt động trên biển, nhiệm vụ này càng được thực hiện sát sao.

  Cán bộ phường tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia cuộc bầu cử đúng ngày 23/5

  Trong khoảng thời gian ngư dân vừa vươn khơi bám biển trở về, cán bộ làm công tác tuyên truyền bầu cử tại phường Nại Hiên Đông, thành phố Đà Nẵng đã gặp gỡ, phổ biến về nghĩa vụ, quyền lợi, của mỗi cử tri đối với việc tham gia bầu cử và vận động ngư dân sắp xếp tham gia bầu cử vào ngày 23/5.

  Trao đổi về việc vận động ngư dân tham gia bầu cử, Chủ tịch Hội Nông dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà Bùi Sửu cho biết, tuy rằng ngư dân đặc thù là sông nước, có khi ra khơi một tuần hoặc 15 ngày mới về nhưng họ vẫn biết công tác bầu cử rất quan trọng nên luôn sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để quay về thực hiện nghĩa vụ công dân cũng như quyền lợi của mình.

  Được vận động tuyên truyền, ngư dân Bùi Văn Duyệt ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà phấn khởi, 5 năm mới có ngày hội của toàn dân cho nên phải tranh thủ thời gian để tham gia bỏ phiếu. Thứ nhất là lá phiếu bầu cho người đại biểu, thứ hai mình hoàn thành nghĩa vụ người công dân.

  Được biết, Quận Sơn Trà là một trong những quận có hoạt động khai thác hải sản với hơn 1.200 chiếc tàu, cùng hàng ngàn ngư dân thường xuyên vươn khơi. Hội nông dân quận Sơn Trà đã tích cực tuyên truyền cho cán bộ hội viên, phối hợp với các cấp, đoàn thể địa phương để ngư dân nắm bắt nội dung công tác bầu cử.

  Về công tác vận động ngư dân tham gia bầu cử đúng ngày, Chủ tịch Hội Nông dân quận Sơn Trà Trần Văn Lực cho biết: “Họ dành thời gian ở lại địa phương đúng ngày 23/5. Chúng tôi chỉ đạo cho cơ sở hội, chi hội vận động ngư dân dành thời gian sắp xếp ra khơi bám biển nhưng không quên. Từ đó tạo điều kiện cho ngư dân hiểu luật định và chủ trương của Đảng và nhà nước”.

  Hiện nay, danh sách cử tri thuộc các tổ bầu cử đã được niêm yết đầy đủ, công khai tại các phường. Thành phố Đà Nẵng kỳ vọng, ngư dân nói riêng và toàn dân tham gia bầu cử sẽ đạt từ 95 đến 100% như những nhiệm kỳ trước./.

  Nguyễn Hùng

  Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=54941