Đà Nẵng tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2008

    Báo Công Thương
    Gốc

    Vừa qua, Cục Thuế Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2008.

    CôngThương - Năm 2008, ngành Thuế thành phố đã thu đạt và vượt dự toán của Hội đồng Nhân dân thành phố và của Trung ương giao. Đà Nẵng có nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể nhưng việc chấp hành chính sách pháp luật thuế của doanh nghiệp và các hộ kinh doanh ngày càng nâng cao, thể hiện qua việc tự giác thực hiện kê khai nộp thuế hàng tháng, lập hồ sơ hoàn thuế, thực hiện quyết toán thuế bảo đảm; số vụ việc vi phạm chế độ kê khai thuế, sử dụng hóa đơn chứng từ sai… giảm nhiều so với năm 2007. Bên cạnh những doanh nghiệp duy trì được truyền thống thực hiên tốt nghĩa vụ thuế như: Công ty TNHH VBL Đà Nẵng, Xí nghiệp Toyota, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Công ty CP Giao nhận vận tải miền Trung, Công ty liên doanh Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật…, có thêm nhiều doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế như: Công ty Xăng dầu Quân đội, Trung tâm Dịch vụ viễn thông khu vực III, Công ty TNHH Hồng Hạnh, ông Nguyễn Cửu Đức (Hải Châu)… Năm 2008, đã có 149 tổ chức, cá nhân trên địa bàn được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND thành phố, Cục Thuế tặng bằng khen, giấy khen. Thu Hằng

    Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/doanh-nghiep-doanh-nhan/da-nang-tuyen-duong-to-chuc-ca-nhan-thuc-hien-tot-nghia-vu-thue-nam-2008/32/0/19902.star