Đà Nẵng thu ngân sách đạt gần 96% kế hoạch

Xuân Đương

Đà Nẵng thu ngân sách đạt gần 96% kế hoạch - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - Theo Cục Thuế Đà Nẵng, tính đến ngày 21-10, thu ngân sách trên địa bàn thành phố được hơn 12.222 tỷ đồng đạt gần 96% kế hoạch HĐND thành phố giao. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương là 1.122 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương là 127,4 tỷ đồng, đạt 98%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.806 tỷ đồng, đạt 90,5%; thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh 1.533 tỷ đồng, đạt 88,9%; thuế thu nhập cá nhân 444,3 tỷ đồng, đạt 97,5%; thuế bảo vệ môi trường 1.060 tỷ đồng, đạt 96,4% và thu phí, lệ phí là 217 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch. Đối với khoản thu từ đất đạt 2.095 tỷ đồng, đạt 88% so với kế hoạch.

Điểm đáng chú ý, tính đến nay khối quận, huyện đã thu được 2.171,9 tỷ đồng, đạt 101,5% và vượt 1,5% so với kế hoạch được giao, trong đó một số quận, huyện có số thu vượt cao như Q. Ngũ Hành Sơn thu 195 tỷ đồng vượt 38% so với kế hoạch giao; H. Hòa Vang thu được gần 130 tỷ đồng vượt 26,4% và Q. Sơn Trà đạt 282,4 tỷ đồng, vượt 5,9%...

Ông Lưu Đức Sáu, Phó Cục trưởng Cục thuế cho biết, để đạt được kết quả nói trên bên cạnh việc thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, phát triển hoạt động khởi nghiệp… Ông Sáu cũng cho biết với đà thu này, đến cuối năm 2016 kỳ vọng sẽ vượt thu 10% so với kế hoạch HĐND thành phố giao.