Đà Nẵng thành lập tổ kiểm tra phòng dịch

    VNEWS
    45 liên quanGốc

    Ngày 22/7, thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát hiện ca bệnh trong cộng đồng và có đến 12 chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao, đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm biện pháp khẩn cấp phòng dịch mới của thành phố.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/da-nang-thanh-lap-to-kiem-tra-phong-dich-217306.htm