Đà Nẵng tạm ngừng cung ứng lao động đăng ký qua mạng

    Gốc

    Trung tâm xúc tiến việc làm Đà Nẵng (Sở Lao động-Thương binh-Xã hội TP Đà Nẵng) từ ngày 8-6, tạm ngừng cung ứng lao động cho các đơn vị tuyển dụng lao động đăng ký qua mạng.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123844&sub=127&top=39