Đà Nẵng sẽ mở một số dịch vụ từ 16/10

    VNEWS
    18 liên quanGốc

    Đánh giá cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 theo cấp độ tại từng xã, phường chuẩn bị kế hoạch cụ thể mở lại nhiều hoạt động, dịch vụ trong 2 ngày tới, tức 16/10. Đó là một trong số nội dung chính được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Đà Nẵng thống nhất tại cuộc họp chiều 14/10.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/da-nang-se-mo-mot-so-dich-vu-tu-16-10-14751.htm