Đà Nẵng quy định tiếp nhận, xử lý kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư

Xuân Đương

Đà Nẵng quy định tiếp nhận, xử lý kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng - Nhằm tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố, góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện môi trường kinh doanh, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quy trình thực hiện thí điểm việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của DN và nhà đầu tư.

Theo đó, DN và nhà đầu tư có thể gửi kiến nghị, vướng mắc đến các cơ quan có thẩm quyền như: Hội, Hiệp hội DN, VCCI Đà Nẵng, Tổng đài 1022, Cổng Thông tin điện tử thành phố; hoặc gửi đến các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện,... Ngoài ra, có thể gửi Thành ủy, UBND TP.

Đối với trường hợp kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan tiếp nhận thì thời gian xử lý không quá 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận. Trường hợp kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành, cần thêm thời gian để xử lý thì cơ quan tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản cho DN và nhà đầu tư được biết, nhưng thời gian xử lý không quá 20 ngày làm việc.

Kết quả xử lý sẽ được chuyển trả trực tiếp đồng thời đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng (http://www.danang.gov.vn). Thời gian thí điểm từ nay đến ngày 30-6-2017, sau đó các ngành sẽ tiến hành đánh giá và xây dựng Quy trình tiếp nhận, xử lý chính thức.