Đà Nẵng quan ngại việc xây dựng nhà máy thép lưu vực sông Vu Gia

Trần Tân

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến việc UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý chủ trương cho phép đầu tư Dự án nhà máy luyện cán thép Việt - Pháp tại thôn Hoa (TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có Công văn số 8212/UBND-TNMT gửi UBND tỉnh Quảng Nam. Nội dung Công văn nêu: Qua phản ánh của các cơ quan thông tấn báo chí, UBND TP Đà Nẵng được biết UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý chủ trương cho phép đầu tư Dự án nhà máy luyện cán thép Việt - Pháp quy mô 180.000 tấn/năm tại thôn Hoa (TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang) thuộc lưu vực sông Vu Gia hiện đang cung cấp khoảng 250 ngàn m3/ngày đêm cho Nhà máy nước Cầu Đỏ TP Đà Nẵng, chiếm 99% nhu cầu nước sạch tại Đà Nẵng.

Chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng hết sức quan ngại việc UBND tỉnh Quảng Nam cho phép đầu tư dự án nói trên tại vị trí nhạy cảm đầu nguồn nước của lưu vực sông Vu Gia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt cho vùng hạ du của TP Đà Nẵng.

Theo nội dung tại khoản 4, phần IV, mục A Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 27-4-2016 giữa BTV Tỉnh ủy Quảng Nam và BTV Thành ủy Đà Nẵng về nội dung hợp tác, hỗ trợ giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng trong thời gian tới thì: “Các dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động đến nguồn nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phải được xem xét, lấy ý kiến của hai địa phương và các cơ quan Trung ương có liên quan”. Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cung cấp, chia sẻ các thông tin liên quan đến dự án, đặc biệt ảnh hưởng của dự án đến môi trường lưu vực sông Vu Gia để có cơ sở giải thích cho nhân dân TP Đà Nẵng được biết.