Đà Nẵng: Nhiều chuyển biến từ Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Ngày 24.3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ (giai đoạn 2001-2010). Đồng chí Trần Văn Minh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Trong 10 năm qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp đã hỗ trợ, giải quyết việc làm mới cho 161.887 lao động nữ (chiếm 59,1% tổng số lao động được tạo việc làm mới); thẩm định và cho vay từ Quỹ giải quyết việc làm tổng số tiền 149 tỷ đồng với 6.077 dự án (Phụ nữ làm chủ dự án chiếm 50%); tổ chức hơn 90 phiên giao dịch, hội chợ việc làm có gần 40.000 lao động với hơn 50% lao động là nữ được tuyển dụng vào các vị trí; nhiều hoạt động liên quan đến hỗ trợ thoát nghèo được triển khai có hiệu quả, qua đó giúp 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có nhu cầu vay vốn, giải quyết việc làm và thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 15,19% (năm 2005) xuống còn dưới 1% hiện nay; đã có 186.353 phụ nữ trong độ tuổi từ 15- 45 biết chữ (chiếm 99,4%); từ 2006-2009. TP cũng đã cử 167 cán bộ nữ trong tổng số 372 cán bộ được đào tạo sau đại học (chiếm 44,9%); đã có 5.351 cán bộ nữ trong tổng số 13.052 cán bộ được cử đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ... (chiếm 41%); hầu hết các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể... phụ nữ được tham gia và nhiều người giữ các chức vụ lãnh đạo, chủ chốt, từ đó đã góp phần tạo nên sự bình đẳng của nữ giới trên lĩnh vực giáo dục- đào tạo và tham gia vào hệ thống chính trị của TP. Ngoài ra, do làm tốt mục tiêu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ nên đến nay, tuổi thọ trung bình của phụ nữ TP là 77,4 tuổi, có 98,9% phụ nữ có thai được khám thai 3 lần; số phụ nữ được tiếp cận với dịch vụ y tế là 227.773 lượt người, đạt 95%. Từ năm 2001, công tác cán bộ nữ, việc phát triển đảng viên nữ được Thành ủy quan tâm đúng mức và đạt nhiều kết quả, nhờ đó số lượng cán bộ lãnh đạo nữ các cấp tăng lên rõ rệt... Theo ông Huỳnh Đức Thơ- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Ban thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP thì qua 10 năm thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ, hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu của Kế hoạch đều đạt và vượt; nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp xã hội về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã có chuyển biến tích cực. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động được quan tâm hơn và ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng; việc lồng ghép các nội dung Kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm được các ngành và địa phương chú trọng hơn. Tại Hội nghị, một số địa phương, đơn vị làm tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ như Sở Nội vụ, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây (Quận Hải Châu)... đã có tham luận, nêu lên những kết quả, kinh nghiệm của mình và đề xuất nhiều giải pháp để công tác này trong những năm tới đạt hiệu quả cao hơn... Cũng tại Hội nghị, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP đã triển khai Quyết định của UBND thành phố ban hành Chiến lược về bình đẳng giới tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát được Đà Nẵng xác định là đến năm 2020, về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP đánh giá cao và biểu dương các kết quả mà Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp đã đạt được và khẳng định, công tác tuyên truyền, vận động để thực hiện Kế hoạch hành động này của các sở, ban, ngành và địa phương có vai trò hết sức quan trọng, góp phần rất lớn để tạo nên thành công. Bên cạnh đó, ngoài hệ thống Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp thành phố và quận, huyện, sở, ngành hoạt động khá hiệu quả thì ở cấp cơ sở xã, phường, tổ chức này cũng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đặc biệt đã phát huy, nêu cao vai trò của đồng chí Chủ tịch kiêm Trưởng Ban nên tạo nhiều chuyển biến về chiều sâu, nhất là đã lồng ghép và thực hiện có hiệu quả, đồng bộ với chương trình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược về bình đẳng giới tại TP giai đoạn 2011-2020 gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đơn vị. Đồng chí cho rằng, trong những năm tới, sự đổi mới và phát triển của đất nước sẽ mạnh mẽ hơn, thế giới cũng có thêm những chuyển biến khó lường, phức tạp... Tuy nhiên, sự phát triển mạnh công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật... sẽ là cơ hội mới để phụ nữ tham gia và đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho đất nước. Vì thế cần phải tạo mọi điều kiện để phụ nữ phát triển, đạt được sự bình đẳng trong xã hội trên mọi lĩnh vực. Dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân do đã có những thành tích xuất sắc, đóng góp đưa Kế hoạch hành động vì sự phát triển của phụ nữ trên địa bàn TP đi vào cuộc sống./.