Đà Nẵng: Kiểm tra, xử lý hành vi lạm dụng, trục lợi Bảo hiểm y tế

  Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam
  7 liên quanGốcĐà Nẵng

  Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội và các các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tham mưu, giúp UBND TP thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và có giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế.

  Mới đây, UBND TP Đà Nẵng có Công văn 2716/UBND-KT về việc triển khai thực hiện 2 Quyết định được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 13/5, gồm Quyết định 582/QĐ-TTg về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022, và Quyết định 583/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2022.

  Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH TP chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám chữa BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH theo quy định

  Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH TP chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám chữa BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH theo quy định

  Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị BHXH TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT và dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT được giao; không giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định.

  Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH TP và các các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tham mưu, giúp UBND TP thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và có giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

  Cùng với đó, tăng cường công tác truyền thông về BHYT, có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT... Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH theo quy định để việc giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời.

  Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Tài chính, các sở, ngành phối hợp với cơ quan BHXH trong việc trích chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHXH, BHYT từ nguồn ngân sách TP; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thanh tra các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng thời hạn; kịp thời ngăn chặn việc trốn đóng, gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BHYT, BHTN…

  Hải Châu

  Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/da-nang-kiem-tra-xu-ly-hanh-vi-lam-dung-truc-loi-bao-hiem-y-te/20220523025956711