Đà Nẵng: Không sách nhiễu người dân về sổ hộ khẩu

UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc chuẩn bị tốt các phương án thực hiện quy định của Luật Cơ trú về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị từ ngày 31/12/2022.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương không gây khó khăn, sách nhiễu, phiền hà cho người dân; không yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Thay vào đó, sử dụng các phương thức được quy định tại Điều 14 Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân.

Công an Đà Nẵng được yêu cầu thường xuyên giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, công dân về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị từ ngày 31/12/2022.

Công an Đà Nẵng được yêu cầu thường xuyên giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, công dân về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị từ ngày 31/12/2022.

UBND TP Đà Nẵng giao Công an TP thường xuyên thu thập, cập nhật thông tin công dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai đồng bộ các giải pháp “làm sạch” đảm bảo dữ liệu từng công dân “đúng, đủ, sạch, sống”. Đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, trả thẻ căn cước công dân, thông báo số định danh cá nhân, xác nhận thông tin về cư trú… phục vụ việc thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị.

Đồng thời thành lập bộ phận thường trực, đảm bảo tiếp nhận 24/7, hướng dẫn, giải thích các khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh, đề nghị hướng dẫn của các sở, ban, địa phương, tổ chức, nhân dân khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công liên quan đến Luật Cư trú về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị từ ngày 31/12/2022.

Công an TP Đà Nẵng cũng được giao chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng về chuẩn bị tốt các phương án thực hiện quy định của Luật Cơ trú về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị từ ngày 31/12/2022; thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất về Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng để chỉ đạo, giải quyết.

Hải Châu

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/da-nang-khong-sach-nhieu-nguoi-dan-ve-so-ho-khau/20230112071228634