Đà Nẵng: Hướng tới ngày hội của những trái tim yêu thương

(HHT_online) Là tinh thần của Chương trình “Chung một trái tim” - một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2008 của CLB Ánh Bình Minh - Hội Liên hiệp Thanh niên Đà Nẵng.