ĐÀ NẴNG: HƠN 13000 THÍ SINH THI LỚP 10 ĐƯỢC XÉT NGHIỆM COVID19

    # Sáng nay 13/6, hơn 13000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 tại Đà Nẵng được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid19 theo hình thức mẫu gộp.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2021/6/da-nanghon-13000-thi-sinh-thi-lop-10-duoc-xet-nghiem-covid19/554623