Đà Nẵng giám sát người từ vùng dịch cách ly tại nhà

    VNEWS
    4 liên quanGốc

    Hiện nay, người dân đến hoặc về Đà Nẵng từ các địa phương khác, trong đó cả người đến từ vùng dịch, cũng sẽ không phải cách ly y tế tập trung mà chỉ thực hiện cách ly tại nhà. Với số lượng người thực hiện cách ly tại nơi cư trú tiếp tục tăng lên, công tác quản lý, giám sát cách ly của chính quyền và các lực lượng tại địa phương đang được triển khai theo hướng đảm bảo vừa chặt chẽ, khoa học, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/da-nang-giam-sat-nguoi-tu-vung-dich-cach-ly-tai-nha-14716.htm