Đà Nẵng: Đường chưa thông xe đã bị lấn chiếm hành lang

(VietNamNet) - Dự kiến cuối tháng 3, tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan mới thông xe, nhưng hiện hành lang an toàn giao thông đã bị lấn chiếm nghiêm trọng!