Đà Nẵng: Đưa 5 vụ án vào diện theo dõi

  Sáng 1/7, Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của thành phố Đà Nẵng đã họp phiên thứ nhất nhằm thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cũng như một số nội dung quan trọng khác.

  Tại phiên họp thứ nhất, các thành viên đã thảo luận, thống nhất quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cũng như xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo.

  Ông NGUYỄN VĂN QUẢNG, Bí Thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Trưởng BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng: “Tôi đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết tốt 5 vụ án mà chúng ta đã thống nhất đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Cơ quan thường trực tham mưu việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận giám sát của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, các kết luận của thanh tra thành phố.”

  Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và cá nhân được phân công phụ trách.

  Thực hiện : Mỹ Phượng - Lê Quang

  Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/da-nang-dua-5-vu-an-vao-dien-theo-doi