Đà Nẵng: Doanh nghiệp có thể gửi kiến nghị, vướng mắc đến Thành ủy, UBND TP

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quy trình thực hiện thí điểm việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn từ nay đến hết ngày 30/6/2017

Mục tiêu của việc ban hành quy trình này nhằm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư trên địa bàn TP, góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện môi trường kinh doanh.

Người dân và doanh nghiệp giao dịch với Sở KH-ĐT Đà Nẵng tại bộ phận "một cửa" ở Trung tâm Hành chính TP (Ảnh: HC)

DN và nhà đầu tư có thể gửi kiến nghị, vướng mắc đến các Hội, Hiệp hội DN, Chi nhánh VCCI tại Đà Nẵng, Tổng đài 1022, Cổng Thông tin điện tử TP hoặc gửi trực tiếp đến Sở KH-ĐT, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Công an TP, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội TP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng… (gọi chung là các cơ quan có thẩm quyền). Đồng thời DN và nhà đầu tư cũng có thể gửi kiến nghị đến Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng.

Theo quy trình, trường hợp kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan tiếp nhận thì thời gian xử lý không quá 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận. Trường hợp kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành, cần thêm thời gian để xử lý thì cơ quan tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nhà đầu tư được biết, nhưng thời gian xử lý không quá 20 ngày làm việc. Kết quả xử lý sẽ được chuyển trả trực tiếp đồng thời đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng tại địa chỉ: http://www.danang.gov.vn.

Sau thời gian triển khai thí điểm (đến hết ngày 30/6/2017), các ngành sẽ tiến hành đánh giá tình hình thực hiện thí điểm, tiến tới xây dựng Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn TP Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng giao các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện thực hiện nghiêm việc chuyển kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền; có trách nhiệm đăng tải kết quả, tình hình xử lý lên trang thông tin điện tử của đơn vị để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiện tra cứu, theo dõi. Các Hội, Hiệp hội DN trên địa bàn cũng được yêu cầu chủ động tiếp nhận kiến nghị, vướng mắc của DN, tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền của TP để xử lý.

Sở KH-ĐT được giao làm cơ quan đầu mối, điều phối triển khai thực hiện quy trình, có trách nhiệm: thường xuyên tổng hợp tình hình xử lý kiến nghị doanh nghiệp và nhà đầu tư; định kỳ báo cáo UBND TP, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP.

UBND TP Đà Nẵng cũng lưu ý, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của DN và nhà đầu tư nếu không thực hiện đầy đủ các quy định thì phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND TP.

HẢI CHÂU