Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

    Sáng 16/7, Sở Tài nguyên Môi Trường thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng liên quan, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại bến cảng chuyên dùng thuộc công ty xăng dầu khu vực 5.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/da-nang-dien-tap-ung-pho-su-co-tran-dau-45972.htm