Đà Nẵng: Đề nghị xem xét trách nhiệm việc để thiếu nước sạch

Ngày 1011, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Thường trực Thành ủy vừa đề nghị Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự Đảng UBND TP xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, vận hành hệ thống để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch.

Theo Công ty Cổ Phần Cấp nước Đà Nẵng thì nguyên nhân thiếu nước do nguồn nước sông Cầu Đỏ đang nhiễm mặn. Ảnh: Hoàng Sơn.

Thời gian gần đây, tình trạng thiếu nước sạch xảy ra tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, gây bức xúc cho người dân. Ngày 10/11, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng có công văn gửi Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND thành phố về việc giải quyết tình trạng thiếu nước sạch, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, gây bức xúc cho người dân.

Theo đó, Thường trực Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo cụ thể tình hình thiếu nước sạch. Trên cơ sở đó kịp thời triển khai các giải pháp khắc phục, đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân. Đồng thời báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên và các nhà máy nước khác trên địa bàn thành phố theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại điểm 1.3, mục 1, Thông báo số 388-TB/TU ngày 13-6 -2018.Thường trực Thành ủy cũng nhấn mạnh phải xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, vận hành hệ thống cấp nước sạch, để xảy ra tình trạng như trên. Tiến hành chấn chỉnh, xử lý nếu có sai phạm. Riêng Đảng đoàn HĐND thành phố phải chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ việc triển khai đầu tư các dự án nhà máy nước trên địa bàn.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ việc triển khai đầu tư các dự án nhà máy nước trên địa bàn thành phố, định kỳ báo cáo Thường trực Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Bích Thuần (t/h)