Đà Nẵng đề nghị giữ quy hoạch bán đảo Sơn Trà

Đề nghị này trái ngược hoàn toàn so với kiến nghị của Hiệp hội du lịch Đà Nẵng gửi Thủ tướng Chính Phủ trước đó.

UBND TP Đà Nẵng đã chính thức công bố toàn văn báo cáo rà soát các dự án tại bán đảo Sơn Trà. Quan điểm của chính quyền Đà Nẵng là giữ nguyên quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đề nghị này trái ngược hoàn toàn so với kiến nghị của Hiệp hội du lịch Đà Nẵng gửi Thủ tướng Chính Phủ trước đó./.

VTC1