Đà Nẵng: Đề Lý dài, lý thuyết nhiều “bẫy”. Đề Sử không quá khó

(HHT_online) Trong buổi sáng, môn thi Lý đã diễn ra trong 60 phút, nhìn chung đề Lý năm không quá khó, không có những câu hỏi phân loại thí sinh, chỉ cần đòi hỏi thí sinh có được kiến thức cơ bản là sẽ làm được. Hầu hết các bạn đều chắc chắn mình làm được từ 50% bài thi trở lên…