Đà Nẵng dành 2.600 tỷ đồng phát triển nguồn và lưới điện

(DĐDN) - Tin từ Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, trong năm 2014, với số tiền 2.600 tỷ đồng, EVNCPC sẽ tập trung tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo các dự án đầu tư đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả.

Được biết, với tổng giá trị đầu tư năm 2014 dự kiến là 2.600 tỷ đồng; trong đó đầu tư thuần là gần 2.000 tỷ đồng, còn lại là trả nợ gốc và lãi vay , năm 2014, EVNCPC sẽ đặc biệt tập trung vào một số dự án trọng điểm như: di dời lưới điện phục vụ dự án mở rộng QL1A và đường Hồ Chí Minh, cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm, các dự án 110kV thuộc dự án DEP vay vốn Ngân hàng thế giới, dự án cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối nông thôn vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Tái thiết Đức, cấp điện các khu công nghiệp .

T.Hiền