Đà Nẵng có thêm một doanh nghiệp KH&CN

Sở KH&CN Đà Nẵng vừa trao giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty TNHH Châu Đà. Đây là doanh nghiệp thứ ba tại Đà Nẵng được công nhận là doanh nghiệp KH&CN.

Đà Nẵng có thêm một doanh nghiệp KH&CN - Ảnh 1

Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của Công ty TNHH Châu Đà.

Công ty sẽ được hưởng một số ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, về tín dụng đầu tư để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu KH&CN; được hỗ trợ, ưu đãi từ Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia…

Công ty cũng có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp KH&CN theo quy định của pháp luật.

Võ Linh