Đà Nẵng có Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy mới

Ông Võ Công Chánh, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng và ông Vũ Quang Hùng giữ chức Bí thư quận Liên Chiểu.

Sáng 15/3, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Võ Công Chánh, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Đà Nẵng công bố quyết định điều động ông Võ Công Chánh (trái) giữ chức Phó Ban tổ chức Thành ủy và ông Vũ Quang Hùng giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Ông Võ Công Chánh sinh năm 1971, quê huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, trình độ thạc sĩ Ngữ Văn, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Võ Công Chánh từng giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Giám đốc Sở Nội vụ. Ngày 2/3/2016, ông Võ Công Chánh được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Cũng trong sáng 15/3, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố làm Bí thư Quận ủy Liên Chiểu thay ông Võ Công Chánh nhận nhiệm vụ Phó Ban Tổ chức Thành ủy.

Theo đó, ông Vũ Quang Hùng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Ông Vũ Quang Hùng sinh ngày 6/9/1969, quê xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trình độ thạc sĩ - Kiến trúc sư, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vũ Quang Hùng từng giữ chức Viện trưởng Viện Quy hoạch TP. Đà Nẵng, là Giám đốc Sở được bổ nhiệm qua thi tuyển đầu tiên do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức.

XUÂN TIẾN