Đà Nẵng: Chấp nhận đụng chạm doanh nghiệp để thu hồi đất phục vụ dân

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp theo đúng định hướng 'Đẩy mạnh thu hút đầu tư', tuy vậy sẵn sàng chấp nhận 'đụng chạm' trực diện với doanh nghiệp, nhà đầu tư để thu hồi đất, phục vụ cộng đồng và mục tiêu phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định lại chủ trương hỗ trợ DN, thu hút đầu tư, nhưng phải đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 7.12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 15, tiếp tục xác định chủ trương của năm 2019 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

Hội nghị cho biết, năm 2018, TP. Đà Nẵng chọn làm năm “Đẩy mạnh thu hút đầu tư” với nhiều chính sách ưu đãi. Nhờ đó, kết quả thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả khá, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư 6.340 tỉ đồng; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tăng 8,6%; thu hút đầu tư nước ngoài được 117 dự án mới với tổng vốn 153,6 triệu USD, tăng 2 lần so với năm 2017.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Đà Nẵng ước đạt 39.000 tỉ đồng. 6/9 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 7,86% so với năm 2017.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, năm 2019, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện định hướng "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Ông Nghĩa đề nghị Thường trực Ủy ban chỉ đạo quyết liệt các biện pháp cụ thể để tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp theo đúng định hướng này.

Tuy vậy, Đà Nẵng sẵn sàng chấp nhận "đụng chạm" trực diện với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để đồng thời thực hiện mục tiêu hướng về cộng đồng, vì sự phát triển bền vững.

Bí thư Đà Nẵng nêu rõ: "Tại một số dự án vì cộng đồng, vừa qua chính quyền buộc phải điều chỉnh quy hoạch, dự án, thu hồi đất, chắc chắn sẽ đụng chạm, thậm chí xung đột lợi ích với DN. Chính quyền cần truyền thông để tranh thủ sự chia sẻ.

Mới đây, Đà Nẵng cương quyết thu hồi lại đất, hủy kết quả đấu thầu đối với Vipico. Chính quyền dựa trên cơ sở pháp lý đầy đủ để thực hiện, thậm chí sẵn sàng mời DN ra tòa nếu không đồng thuận. Đó là cách giải quyết văn minh, đúng pháp luật nhất. Tuy nhiên vẫn xảy ra lùm xùm, mang tiếng. Dù vậy, mục đích của Đà Nẵng là vì cộng đồng thì chúng ta chấp nhận những đụng chạm đấy".

Ông Trương Quang Nghĩa cho biết thêm, tại các dự án thu hồi đất, làm lối đi xuống biển, di dời 2 nhà máy thép, điều chỉnh quy hoạch dự án tại Nam Ô... mà Đà Nẵng vừa thực hiện vừa qua có thể xung đột quyền lợi của doanh nghiệp, làm ảnh hưởng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI trong năm tới, nhưng vì cộng đồng, vì mục tiêu phát triển bền vững, Đà Nẵng sẽ chấp nhận.

Thanh Hải