ĐÀ NẴNG: CHẤP HÀNH NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH

    # Sau khi Đà Nẵng có văn bản cấm hoạt động tắm biển, dừng dịch vụ phục vụ ăn uống tại chỗ, các chủ hàng cùng nhân dân thành phố đều chấp hành nghiêm túc, quyết tâm cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/6/da-nangchap-hanh-nghiem-cac-bien-phap-phong-dich/554771