ĐÀ NẴNG: CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG TRỘM CẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG

    Thời gian qua, tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nổi lên tình trạng trộm cắp thiết bị, vật liệu xây dựng. Chỉ trong vòng 1 thời gian ngắn, liên tục nhiều vụ trộm cắp xảy ra khiến người dân vô cùng lo lắng.

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2021/6/da-nangcanh-bao-tinh-trang-trom-cap-vat-lieu-xay-dung-/554710