Đà Nẵng ban hành Quy chế xét tặng “Doanh nghiệp tiêu biểu”

Xuân Đương

Đà Nẵng ban hành Quy chế xét tặng “Doanh nghiệp tiêu biểu” - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 7646/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế và bộ tiêu chí xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu Đà Nẵng”. Cụ thể, các DN thuộc tất cả các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố được xét tặng phải đạt được các tiêu chí như: có doanh thu, tổng vốn, tài sản, số lao động, lợi nhuận và nộp ngân sách tăng trưởng cao và bền vững; Nỗ lực đổi mới sáng tạo, tạo ra sản phẩm dịch vụ mới có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế; Thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động; Có đóng góp lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội thành phố, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Hội đồng xét tuyển do Phó Chủ tịch UBND TP làm Chủ tịch Hội đồng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở KH & ĐT làm Phó Chủ tịch Hội đồng và 19 sở, ngành, Hội, đoàn thể thành phố là thành viên Hội đồng. Nguyên tắc xét, chọn phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, bỏ phiếu kín và 20 DN được xét tặng trong đợt này sẽ được tặng Bằng chứng nhận của Chủ tịch UBND TP kèm theo Cúp danh hiệu. Thời gian xét, chọn từ tháng 11 đến ngày 31-12-2016 và 20 DN xét, chọn được biểu dương, tôn vinh vào dịp Lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Các DN đăng ký tham gia xét, chọn DN tiêu biểu gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 15-11-2016.