Đà Nẵng: Ba mô hình xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh

QĐND- UBND thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án Xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị và bàn phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015. 5 năm qua, đề án Xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị đã tạo nên những chuyển biến tích cực. Việc triển khai thực hiện đề án, gắn với các mục tiêu của các chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”, đã được các cơ quan, đơn vị triển khai đều khắp và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Giai đoạn 2011-2015, Đà Nẵng tập trung xây dựng quan hệ giao tiếp-ứng xử văn minh nơi công cộng và cộng đồng dân cư; mọi người chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; Toàn dân giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Các mô hình tiêu biểu được đề xuất là: “Tuyến đường văn hóa-văn minh đô thị”; “tổ dân phố không rác” và mô hình “Chợ văn minh”. Tất cả để hướng đến xây dựng “một thành phố giàu tính nhân văn, hấp dẫn và đáng sống” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã đề ra.

Lâm Quý