Đà Nẵng: 96,5% vốn FDI đầu tư vào bất động sản

    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet- 9 tháng qua, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào lĩnh vực bất động sản gắn với khai thác tiềm năng du lịch tại Đà Nẵng chiếm 96,5% tổng vốn FDI đã cấp phép.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=26673