Đà Nẵng: 90 -100% học sinh, sinh viên học nghề có việc làm

  Báo Dân Sinh
  4 liên quanGốc

  Cơ cấu ngành nghề đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bám sát cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội và theo nhu cầu của thị trường lao động, đang từng bước góp phần vào việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP. Đà Nẵng.

  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đã tuyển sinh đào tạo hơn 123.820 học sinh, sinh viên ở 3 cấp trình độ, bình quân mỗi năm tuyển sinh 41.274 học sinh, sinh viên. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 49,15% năm 2017 lên 51,10% năm 2018 và ước đạt 53% vào cuối năm 2019, góp phần cung ứng nguồn nhân lực phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

  Lao động phỏng vấn tìm việc tại sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng.

  Theo đó, thống kê cho thấy, tỉ lệ học sinh, sinh viên học nghề ra trường có việc làm ngay trong thời gian 6 tháng sau khi tốt nghiệp đạt trên 70%, trong đó một số nghề về dịch vụ du lịch, công nghệ thông tin, cơ khí, công nghệ ô tô, tỉ lệ có việc làm luôn đạt 90-100%. Tỉ lệ thất nghiệp của lao động được đào tạo nghề chỉ chiếm 10-12% trong tổng tỉ lệ thất nghiệp của thành phố.

  Thành phố Đà Nẵng hiện có 64 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 20 trường cao đẳng, 6 trường trung cấp, 11 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 27 cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Quy mô tuyển sinh 52.563 học sinh, sinh viên/năm với 260 ngành nghề đào tạo ở các cấp trình độ khác nhau. Trong đó, quy mô tuyển sinh trình độ cao đẳng là 12.598 sinh viên của 84 ngành/nghề; trình độ trung cấp: 8.536 học viên của 99 ngành/nghề; trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: 31.429 học viên của 140 ngành/nghề.

  Quy mô tuyển sinh đào tạo thuộc nhóm ngành/nghề thương mại dịch vụ chiếm 66,07%, công nghiệp xây dựng chiếm 30,95% và nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 2,98%. Các ngành nghề kỹ thuật cao và dịch vụ phát triển đáp ứng cơ bản nhu cầu nhân lực của thành phố.

  BÙI MINH

  Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-90-100-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-nghe-co-viec-lam-20191009155958821.htm