Đã mua xe máy nhưng chưa có bồ

Nghe xuân sang thấy trong lòng như ứa gan. Tết đến nơi nhưng túi ta không một ngàn.

Đã mua xe máy nhưng chưa có bồ - Ảnh 1

Tâm trạng trai ế khi Tết đến.

Đã mua xe máy nhưng chưa có bồ - Ảnh 2

Tết năm nay giống Tết xưa thế nào?

Đã mua xe máy nhưng chưa có bồ - Ảnh 3

Tết xưa khác tết nay ra sao?

Đã mua xe máy nhưng chưa có bồ - Ảnh 4

Phân tích từ "Tết".

Đã mua xe máy nhưng chưa có bồ - Ảnh 5

Những câu hỏi bủa vây trai ế trong dịp Tết.

Bảo Bình (Sưu tầm)