Đã liên lạc được với 1.650 tàu thuyền hoạt động trên biển

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Theo Đài Khí tượng Đồng bằng Bắc bộ, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây tây nam và tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/156370