Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2)

Thiếu nữ dân tộc ngực trần, vẻ đẹp của thác Cam Ly, thợ săn hổ Langbiang... là những hình ảnh độc về Đà Lạt thập niên 1920 của Raymond Chagneau.

Gia đình người Pháp dạo chơi bằng xe hơi trong rừng thông, Đà Lạt thập niên 1920. Loạt ảnh được thực hiện bởi Raymond Chagneau, một nhà vẽ bản đồ người Pháp làm việc tại Việt Nam từ năm 1925-1930. Thanh niên địa phương tạo dáng bên chiếc xe hơi của người Pháp. Gia đình một quan chức Việt ở Đà Lạt. Các quý ông người Việt trên một cây cầu. Phụ nữ người Thượng ở Đà Lạt. Chiến lợi phẩm từ một chuyến đi săn ở cao nguyên Langbiang. Quan chức Pháp cùng đoàn cửu vạn người Thượng và lính hộ tống người Việt. Khung cảnh tại một cuộc diễu hành ở Đà Lạt. Chân dung phụ nữ người Thượng. Khu làng của người Thượng. Người đàn ông cưỡi ngựa. Người Thượng trong một buổi lễ. Nhân công người Thượng tại một đồn điền của Pháp ở Đà Lạt. Thác Cam Ly ở Đà Lạt.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2) - Ảnh 1

Gia đình người Pháp dạo chơi bằng xe hơi trong rừng thông, Đà Lạt thập niên 1920. Loạt ảnh được thực hiện bởi Raymond Chagneau, một nhà vẽ bản đồ người Pháp làm việc tại Việt Nam từ năm 1925-1930.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2) - Ảnh 2

Thanh niên địa phương tạo dáng bên chiếc xe hơi của người Pháp.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2) - Ảnh 3

Gia đình một quan chức Việt ở Đà Lạt.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2) - Ảnh 4

Các quý ông người Việt trên một cây cầu.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2) - Ảnh 5

Phụ nữ người Thượng ở Đà Lạt.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2) - Ảnh 6

Chiến lợi phẩm từ một chuyến đi săn ở cao nguyên Langbiang.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2) - Ảnh 7

Quan chức Pháp cùng đoàn cửu vạn người Thượng và lính hộ tống người Việt.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2) - Ảnh 8

Khung cảnh tại một cuộc diễu hành ở Đà Lạt.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2) - Ảnh 9

Chân dung phụ nữ người Thượng.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2) - Ảnh 10

Khu làng của người Thượng.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2) - Ảnh 11

Người đàn ông cưỡi ngựa.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2) - Ảnh 12

Người Thượng trong một buổi lễ.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2) - Ảnh 13

Nhân công người Thượng tại một đồn điền của Pháp ở Đà Lạt.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (2) - Ảnh 14

Thác Cam Ly ở Đà Lạt.