Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1)

Những hình ảnh tuyệt đẹp về Đà Lạt thập niên 1920 được thực hiện bởi Raymond Chagneau, một nhà vẽ bản đồ người Pháp làm việc tại Việt Nam từ 1925-1930.

Một góc Đà Lạt thập niên 1920. Nhà thờ chính tòa Đà Lạt (nhà thờ Con Gà) nổi bật giữa rừng núi. Khung cảnh hoang sơ của Đà Lạt. Những biệt thự của Pháp ở Đà Lạt. Khung cảnh nhìn từ khách sạn Langbiang (khách sạn Dalat Palace ngày nay). Hồ Xuân Hương nhìn từ khách sạn Langbiang. Bên bờ hồ Xuân Hương. Khách sạn Langbiang. Một khu dinh thự ở Đà Lạt. Con đường gần chợ Đà Lạt. Cửa hiệu của người Hoa ở Đà Lạt. Khu buôn bán của người Hoa. Một cửa hiệu của người Hoa. Khu nhà của một gia đình viên chức Việt ở Đà Lạt.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1) - Ảnh 1

Một góc Đà Lạt thập niên 1920.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1) - Ảnh 2

Nhà thờ chính tòa Đà Lạt (nhà thờ Con Gà) nổi bật giữa rừng núi.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1) - Ảnh 3

Khung cảnh hoang sơ của Đà Lạt.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1) - Ảnh 4

Những biệt thự của Pháp ở Đà Lạt.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1) - Ảnh 5

Khung cảnh nhìn từ khách sạn Langbiang (khách sạn Dalat Palace ngày nay).

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1) - Ảnh 6

Hồ Xuân Hương nhìn từ khách sạn Langbiang.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1) - Ảnh 7

Bên bờ hồ Xuân Hương.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1) - Ảnh 8

Khách sạn Langbiang.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1) - Ảnh 9

Một khu dinh thự ở Đà Lạt.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1) - Ảnh 10

Con đường gần chợ Đà Lạt.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1) - Ảnh 11

Cửa hiệu của người Hoa ở Đà Lạt.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1) - Ảnh 12

Khu buôn bán của người Hoa.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1) - Ảnh 13

Một cửa hiệu của người Hoa.

Đà Lạt thập niên 1920 trong ảnh của Raymond Chagneau (1) - Ảnh 14

Khu nhà của một gia đình viên chức Việt ở Đà Lạt.