Đà Lạt: Giao khoán 8.729ha rừng cho 6 tập thể và 261 hộ dân

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Sáng nay, 30-6, HĐND thành phố Đà Lạt đã tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (khóa IX) đánh giá tổng kết tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2008/6/157289