Đá granite thuộc nhóm 68.02 có thuế NK từ 10 đến 20%

Đá granite NK. Ảnh minh họa!

Đá granite thuộc nhóm 68.02 có thuế NK từ 10 đến 20% - Ảnh 1

Theo Tổng cục Hải quan, tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành theo Thông tư 103/2015/TT-BTC thì mặt hàng đá granite NK thuộc nhóm68.02. Phân nhóm 6802.2x hoặc 6802.9x.

Cụ thể, nếu xác định được mặt NK là đá là granite dùng để làm tượng đài hoặc đá xây dựng (trừ đá phiến) (trừ loại mà diện tích bề mặt lớn nhất có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh nhỏ hơn 7cm, đã hạt, đá dăm và bột đã đã nhuộm màu nhân tạo), loại mới chỉ cắt hoặc cửa đơn giản, có bề mặt nhắn hoặc phẳng thì thuộc phân nhóm 6802.2x… Theo Biểu thuế XK theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC thì phân nhóm này có thuế suất thuế XK là 10%.

Nếu xác định được mặt NK là đá là granite dùng để làm tượng đài hoặc đá xây dựng (trừ đá phiến) (trừ loại mà diện tích bề mặt lớn nhất có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh nhỏ hơn 7cm, đã hạt, đá dăm và bột đã đã nhuộm màu nhân tạo), loại khác, đã được gia công thêm các công đoạn khác ngoài mức độ gia công cắt hoặc cửa đơn giản (như mài, đánh bóng…), hoặc đã được cưa, cắt đơn giản nhưng không có bề mặt nhẵn hoặc phẳng thì thuộc phân nhóm 6802.9x. Theo Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC thì phân nhóm này có thuế suất thuế XK từ 10- 20%.

Hải Nam