Đã đến lúc cần có cuộc cách mạng toàn diện trong giáo dục

Các chuyên gia, chính khách hàng đầu trong nước đã góp ý như vậy tại buổi tọa đàm "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông và Tổng cục dạy nghề tổ chức ngày 1-11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Các chuyên gia, chính khách hàng đầu trong nước đã góp ý như vậy tại buổi tọa đàm "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông và Tổng cục dạy nghề tổ chức ngày 1-11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Việc thay đổi sách giáo khoa liên tục qua từng năm

là giải pháp giáo dục gặp phải nhiều chỉ trích thời gian qua

Ảnh: HỒNG PHÚC

Tại buổi tọa đàm, các học giả, chuyên gia từng có nhiều năm gắn bó với nền giáo dục – đào tạo trong nước lưu ý "bước đi” của Bộ Giáo dục – Đào tạo nên chú trọng đến dài hạn, chớ "lạm dụng” các giải pháp ngắn hạn hay tình thế. Theo nhiều học giả, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra mục tiêu "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, và để thực hiện chủ trương lớn như vậy cần phải đổi mới về tư duy, triết lý giáo dục, đổi mới cơ chế quản lý, đánh giá và đổi mới cơ cấu đầu tư.

Giáo sư Trần Quốc Toản, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhận định, dù đã có những bước tiến nhất định trong những thập kỷ qua, tuy nhiên một số giải pháp giáo dục đang ẩn chứa rất nhiều yếu kém, bất cập. Trong đó, vấn đề đổi mới đã bị hiểu sai và vận hành sai. Theo Giáo sư Toản, đổi mới giáo dục không phải là những sửa đổi, điều chỉnh nhỏ, đơn lẻ, cục bộ mang tính bề mặt. Đổi mới căn bản được hiểu là đổi mới những vấn đề cốt lõi nhất để làm thay đổi và nâng cao về chất của hệ thống giáo dục, nhằm đáp ứng với đòi hỏi của đất nước trong giai đoạn mới.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho rằng, đất nước hội nhập, đồng nghĩa với việc các lĩnh vực, trong đó có giáo dục phải được đưa vào môi trường "mở cửa” và cạnh tranh. Kinh nghiệm và hướng đi của nhiều nước cho thấy, muốn phát triển một đất nước phải đi lên từ giáo dục. Bà Bình nhấn mạnh công cuộc đổi mới toàn diện nền giáo dục phải được xem như một công trình lớn của quốc gia, hoặc xem như là một cuộc cách mạng. Muốn làm được điều đó cần có sự đồng thuận của xã hội, cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương.

Đưa ra những giải pháp cụ thể để đổi mới toàn diện giáo dục, nhiều học giả đề nghị Bộ GD – ĐT phải bắt đầu ngay đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học, về các chính sách đối với nhà giáo,...

Giáo sư Trần Quốc Toản góp ý nên tổ chức nghiên cứu xây dựng cho được một Đề án tổng thể về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục cho dài hạn, trước mắt là giai đoạn 2011-2020. Đề án phải nêu lên được quan điểm chỉ đạo, mục tiêu khung, nội dung và các nhiệm vụ chủ yếu, lộ trình nghiên cứu và triển khai thực hiện, nguồn lực để thực hiện,...

THÀNH LUÂN

Gửi cho bạn bè

Bản in