Đã đau bệnh còn bị hành khổ!

Ở một số bệnh viện chuyên sâu trên địa bàn TPHCM hiện nay như Chợ Rẫy, 115, Ung Bướu, Hòa Hảo... mỗi ngày có hàng ngàn bệnh nhân từ nhiều tỉnh thành phía Nam đến để khám chữa bệnh...