Đa dạng hóa các nguồn, không để xảy ra thiếu điện

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bất cứ trường hợp này các Bộ, các ngành, các cơ quan, các địa phương, các doanh nghiệp có liên quan đã có chủ thể có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động xây dựng các phương án, nhất là các phương án xấu nhất có thể xảy ra để mà có các nhiệm vụ, giải pháp linh hoạt, hợp lý, kịp thời, hiệu quả để đáp ứng được mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện

Thủ tướng nhấn mạnh, nguồn điện phải đảm bảo cung cho tất cả các vùng miền, lưu ý các tháng cao điểm sử dụng điện ở miền Bắc là tháng 5,6,7. Để đảm bảo nguồn điện, phải vận hành hiệu quả, khai thác, huy động hết công suất của các nhà máy điện; rà soát, đa dạng hóa các nguồn điện có thể huy động; thúc đẩy các dự án nguồn điện lớn; tập trung cho phương án xấu nhất.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan soạn thảo các nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp, điện tự sản tự tiêu, cơ chế mua bán điện khí, điện áp mái, điện sinh khối, điện rác… trình Chính phủ xem xét đồng thời Thủ tướng cũng chỉ đạo thúc đẩy thi công, khẩn trương hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 Phố Nối - Quảng Trạch trong tháng 6/2024 để đưa điện từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/da-dang-hoa-cac-nguon-khong-de-xay-ra-thieu-dien-233561.htm