Đã có tử vong do nhiễm lạnh

    Báo Người Lao Động
    2 đăng lạiGốc

    Nhiều người phải đón Tết... trong bệnh viện Rét đậm kéo dài làm cho số bệnh nhân nhập viện cao gấp 2- 3 lần số giường bệnh.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/214465.asp