Đã có thể an lòng với... giấy?

    Gốc

    Phản hồi những vấn đề từng làm không ít người lo lắng về nhà máy giấy và bột giấy có quy mô lớn nhất cả nước...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0904&home=detail&id=ba0a47348f11f2&page=category