Đã có sổ BHXH

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    * “Trong thời gian làm việc, công ty trích lương hằng tháng của tôi để tham gia BHXH. Tháng 6-2007, tôi xin nghỉ việc nhưng đến nay vẫn không được hoàn tất hồ sơ BHXH”. Phạm Thị Kim Ngân (Công ty Perfetti Van Melle, KCN Sóng Thần, Bình Dương)

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/240200.asp