Đã có những “điểm sáng rõ ràng”

(HNMO) - Thảo luận tại hội trường chiều 25/3 về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu đều đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc duy trì tốc độ phát triển kinh tế và sự ổn định xã hội.

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân – Tây Ninh đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tạo được “những điểm sáng rõ ràng”, trong đó nổi bật là Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm, chính trị, an ninh, quốc phòng ổn định, Việt Nam thoát khỏi nhóm nước nghèo, tâm thế đất nước được nâng cao trên trường quốc tế… Đáng chú ý, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm đến người dân Việt Nam ở mọi nơi trên thế giới. Đại biểu Xuân mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến cuộc sống của người dân Việt Nam ở các nước trên thế giới, chú trọng nâng cao chất lượng bằng cấp giáo dục trong nước, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường cũng như cải thiện tốc độ ban hành các văn bản dưới luật. “Chúng ta có nhiều luật nhưng luật chậm đi vào cuộc sống là do chúng ta chưa đầu tư nhân lực, vật lực đầy đủ, kỷ luật chưa nghiêm, văn bản dưới luật chậm ban hành”, đại biểu Xuân nói. Cùng chung suy nghĩ với đại biểu Xuân, đại biểu Dương Trung Quốc – Đồng Nai cũng đánh giá cao những kết quả mà Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng đã làm được trong nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhận xét, trong điều hành, Chính phủ chưa làm tốt vai trò tham gia vào quá trình xây dựng luật pháp. Điều này thể hiện ở việc ban hành văn bản dưới luật rất chậm ... Đại biểu Quốc cũng khẳng định, Chính phủ đã làm tốt để giữ vững sự phát triển kinh tế nhưng cần quan tâm đúng mức hơn nữa đến lĩnh vực văn hóa, đời sống, xã hội. Theo ông, đây là những điều đáng suy nghĩ nhất trong nhiệm kỳ tới. “Thực tế chúng ta thấy nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ chỉ có 4 năm, trong bối cảnh trong nước và quốc tế hết sức khó khăn, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khủng bố, chiến tranh ở nhiều nơi, thiên tai, biến đổi khí hậu rất khốc liệt nhưng tình hình của đất nước ta cho đến giờ nhìn chung vẫn ổn định, kinh tế từng bước có phát triển, đời sống nhân dân từng bước được đi lên. Điều đó có vai trò quan trọng của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của Chủ tịch nước cũng như Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” -đó là nhận xét của đại biểu Trần Thị Quốc Khánh - TP Hà Nội. Đại biểu Khánh cũng nhất trí với những nhận xét về ưu, khuyết điểm trong các báo cáo nhưng cho rằng, nếu Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào những quy định, nhiệm vụ cụ thể được quy định trong Hiến pháp và pháp luật thì sẽ có những báo cáo cụ thể hơn. Hoan nghênh những kết quả mà Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã làm được trong nhiệm kỳ này, đại biểu Nguyễn Đăng Vang – Bình Định, Trần Hoàng Thám – TP. Hồ Chí Minh cho rằng, những kết quả đó sẽ góp phần động viên toàn dân vươn lên trong thời gian tới. Đại biểu Thám còn nhận xét, các báo cáo của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kiểm điểm thiếu một thành tích quan trọng: Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản ở cương vị của mình. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại mà Chính phủ phải thực hiện quyết liệt hơn trong thời gian tới: giải quyết tốt các bức xúc, khiếu nại của dân về đất đai; có các quyết sách mạnh và xử lý triệt để những vấn đề, vụ việc tiêu cực phát sinh; sớm xem xét việc sửa đổi lại Hiến pháp để cải thiện chất lượng làm luật… Cùng góp ý để Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ làm tốt hơn nữa chức trách của mình trong nhiệm kỳ tới, đại biểu Đỗ Mạnh Hùng – Thái Nguyên cho rằng, trong mối quan hệ với Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành đôi khi chưa lắng nghe hết ý kiến đại biểu, trong khi ý kiến đại biểu là một phần suy nghĩ, nguyện vọng của nhân dân. Nếu Chính phủ có cơ chế tiếp thu tốt hơn và giải quyết các vấn đề đại biểu nêu thì hiệu quả hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ sẽ tốt hơn. Đại biểu Nguyễn Lân Dũng – Đắk Lắk gửi tới Thủ tướng 5 nguyện vọng: quan tâm hơn nữa đến đời sống của nông dân; cần có biện pháp chấm dứt chuyển đổi tràn lan đất nông nghiệp, đất trồng lúa thành khu chế xuất, khu đô thị, khu công nghiệp; lựa chọn lại đội ngũ cán bộ, công chức cho xứng đáng với vị trí là “đầy tớ” của dân; nâng cao hơn nữa chất lượng dân trí, đạo đức, khoa học, giáo dục, công nghệ; quan tâm nhiều hơn đến các mối đe dọa về sinh thái, môi trường. Cũng quan tâm đến môi trường, đại biểu Nguyễn Ngọc Đào – Hà Nội đề xuất, Việt Nam đang nằm trong nhóm các nước chịu ảnh hưởng lớn nhất về biến đổi khí hậu, nếu có thể, nên thành lập Bộ về ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngày mai, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2010. Phiên làm việc này sẽ được truyền hình trực tiếp.